Zasady wyboru zdjęcia tygodnia

Zasady wyboru zdjęcia tygodnia ( obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.)

Z uwagi na to, że głównym celem Klubu jest motywowanie klubowiczów do robienia jak największej liczby dobrych zdjęć, również poza organizowanymi plenerami, a także biorąc pod uwagę, że nie zawsze terminy poszczególnych plenerów umożliwiają wszystkim fotografującym wzięcie w nim udziału, wprowadzamy następujące zasady wyboru zdjęcia tygodnia.

 

REGULAMIN KONKURSU „ZDJĘCIE TYGODNIA”

  1. W konkursie na Zdjęcie Tygodnia może wziąć udział każdy członek Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego.
  2. Zdjęcie Tygodnia wybierane jest na czwartkowych spotkaniach klubowych spośród zdjęć wykonanych przez klubowiczów w ciągu ostatniego tygodnia klubowego i nadesłanych na adres e-mail: foto@tmzz.pl do środy godz. 23:59:59.
  3. Każdy może zgłosić do konkursu 4 zdjęcia wykonane w tygodniu klubowym poprzedzającym wybór czyli od czwartku godzina 00:00:00 do środy godzina 23:59:59. Jeśli był zorganizowany plener fotograficzny, to wśród zgłoszonych zdjęć trzy muszą pochodzić z organizowanego przez Klub pleneru, a jedno może być o dowolnej tematyce. Klubowicz, który nie brał udziału w plenerze ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie o dowolnej tematyce. Plener fotograficzny jest ustalany na czwartkowym spotkaniu klubowym lub w wyjątkowych sytuacjach przez Zarząd Klubu i ogłaszany na stronach ZKF najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  4. Zdjęcia biorące udział w konkursie będą publikowane na stronie zkf.net.pl w czwartek przed spotkaniem klubowym bez podania autora.
  5. W głosowaniu na Zdjęcie Tygodnia bierze udział członek Klubu bezpośrednio na spotkaniu klubowym, lub wysyłając swoje głosy na adres e-mail: foto@tmzz.pl do czwartku godz. 16:00. Każdy z głosujących może zagłosować na trzy zdjęcia określając miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Niedopuszczalne jest głosowanie na swoje zdjęcia. Zdjęcie pierwsze w kolejności uzyskuje 5 pkt, drugie 3 pkt a trzecie 1 pkt. Wygrywa zdjęcie, które po podsumowaniu głosów uzyska największą liczbę punktów.
  6. Zdjęciem Tygodnia może zostać tylko jedno zdjęcie. Miejsca drugie i trzecie może zajmować większa ilość zdjęć o równej punktacji. W przypadku takiej samej największej ilości punktów wśród kilku zdjęć zwycięża zdjęcie, które uzyskało większą ilość głosów z maksymalną ilością punktów. Jeśli wynik jest taki sam ogłaszana jest dogrywka na spotkaniu lub poprzez głosowanie internetowe. Zdjęcia, które przegrają dogrywkę automatycznie zajmują drugie miejsce, przesuwając zdjęcia o niższej ilości punktów na dalsze miejsca.
  7. Publikacja Zdjęcia Tygodnia i ogłoszenie wyników na stronach Klubu następuje w niedzielę.
  8. Dopuszcza się dyskwalifikację zdjęć, które naruszają regulamin. Kwestie sporne będą wyjaśniane na forum klubowym, w ostateczności przez Zarząd Klubu.

Dodaj komentarz