Wybieramy Zdjęcie XLIX Tygodnia

Knocik

XLIX-006Dziś wyjątkowo do oceny dwa zestawy zdjęć i przypomnienie regulaminu.Pierwszy zestaw konkursowy ,w którym biorą udział klubowicze i klubowiczki przestrzegając ? wszystkie zasady jakie obowiązują w naszym regulaminie.To oceni szerokie  grono  zapaleńców fotograficznych na ciepłym poddaszu przy Szkolnej 1.Do oceny nie tylko fotografii gorąco zapraszamy stałych i tych nowych chętnych, o których mowa poniżej.

Zestaw konkursowy

 

Poniżej informacja i drugi zestaw nie konkursowy.

Dwie nowe !!! osoby przysłały zdjęcia na klubową skrzynkę pocztową,aby nie było niejasności te zdjęcia zostaną wrzucone jako dodatek poza konkursem,ponieważ:

 

Wybierz zdjęcie tygodnia!

Z uwagi na to, że głównym celem Klubu jest motywowanie klubowiczów do robienia jak największej liczby dobrych zdjęć, również poza organizowanymi plenerami, a także biorąc pod uwagę, że nie zawsze terminy poszczególnych plenerów umożliwiają wszystkim fotografującym wzięcie w nim udziału, wprowadzamy następujące zasady wyboru zdjęcia tygodnia.

1. Zdjęcia tygodnia wybierane są na czwartkowych spotkaniach klubowych spośród zdjęć nadesłanych przez klubowiczów na adres foto@tmzz.pl i wykonanych pomiędzy kolejnymi spotkaniami klubowymi.

I tutaj wyjaśnienie dla autorów nie konkursowego pakietu zdjęć.Klubowicz to osoba,która pojawiła się przynajmniej raz na czwartkowym spotkaniu lub organizowanym plenerze.Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane w okresie od czwartku do środy minionego tygodnia.Zgłoszone najpóźniej do środy pkt 3 regulaminu.

2. Każdy może przedstawić do oceny 4 zdjęcia, z czego 3 muszą pochodzić z orgnizowanego prze Klub pleneru, a jedno może być wykonane w innym miejscu, ale z zachowaniem czasu wykonania – patrz punkt 1. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość podania określonego tematu, w ramach którego zdjęcie musi się zawierać. Temat zdjęcia dowolnego ustalany będzie każdorazowo na czwartkowym spotkaniu klubowym i publikowany najdalej w piątek na stronach ZKF.

3. Zdjęcia należy nadesłać do środy do godziny 23.59. Zdjęcia nadesłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Nadesłane zdjęcia będą anonimowo publikowane na stronie głównej w czwartek przed spotkaniem klubowym.

4. Każdy z uczestników spotkania klubowego głosuje na dwa zdjęcia, przy czym pierwsze w kolejności uzyskuje 3 pkt., drugie – 1 pkt. Wygrywa zdjęcie, które uzyska największą liczbę punktów.

5. Dopuszcza się oddanie głosu przez internet w czasie od opublikowania zdjęć na stronach ZKF do godziny 17.00. Głosować mogą jedynie Klubowicze, czyli osoby, które choćby raz były na spotkaniu klubowym lub plenerze. Głosy oddane przez internet mogą nie zostać wzięte pod uwagę z przyczyn niezależnych od administratora.

Marcin Tete Marcin Tete (1) Weonika Pachucka Weonika Pachucka (1) Weonika Pachucka (2)

Złotoryjski Klub Fotograficzny zaprasza wszystkich chętnych zapoznania sie z sztuką fotograficzną na cotygodniowe spotkania w czwartki od 17 godziny.

Dodaj komentarz

Next Post

Kolejny sukces ZKF-u !!!

Znamy wyniki dorocznego konkursu „Chełmy w obiektywie” organizowanym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica – Myślibórz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach . W tym roku to już XX edycja tego konkursu.Udział w nim wzieło 9 klubowiczów ze Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego wysyłając 30 zdjęć.Jak sie okazło 1/3 ogólnie zgłoszonych. […]