Zdjęcie XL Tygodnia

rp

6Tym razem nikt chyba nie miał wątpliwości.

Pierwsze miejsce zdobyła fotografia Łukasza Rycąbla

6

drugie miejsce przypadło dwóm pracom: Bartosza Jeziorskiego i…

2

…Kajetana Kukli

5

Trzecie miejsce zajęło zdjęcie Sylwiusza Godynia

1

Dodaj komentarz

Next Post

Wybieramy Zdjęcie XLI Tygodnia

Rzadko się zdarza, żeby w sumie wszystkie zdjęcia można byłoby wcisnąć pod ujęcie plenerowe.